Chúng tôi luôn tin rằng CON NGƯỜI và Ý TƯỞNG chính là chìa khóa cho sự phát triển bền vững và tạo nên bản sắc của Gia Décor. Chúng tôi luôn nỗ lực và cam kết xây dựng môi trường làm việc đầy hứng khởi, lấy sự hài lòng của NHÂN VIÊN làm trọng tâm để tạo nên những giá trị thực sự khác biệt và phát huy hết tiềm năng của mình.

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG