Agrivis Shop

Tên dự án: AGRIVIS SHOP

Chủ đầu tư: Mr. Khắc Tường

Vị trí: 117 Hàm Nghi, Quận 1, TP. HCM

Hạng mục: Thiết kế thi công, cung cấp nội thất showroom

Giá trị hợp đồng: 350 triệu đồng

Tình trạng: Hoàn thành năm 2021