Vinhome Grand Park Apartment

Tên dự án: Mr. DUY APARTMENT

Chủ đầu tư: Anh Nguyễn Đình Tư Duy

Vị trí: Vinhome Grand Park Thủ Đức

Hạng mục: Thiết kế thi công, cung cấp nội thất căn hộ

Giá trị hợp đồng: 600 triệu đồng

Tình trạng: Hoàn thành năm 2020