AQ Lounge

Tên dự án: AQ LOUNGE

Chủ đầu tư: Công Ty TNHH AQ Development (Asia) Limited – Vietnam

Vị trí: Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Hạng mục: Thiết kế – tư vấn

Giá trị hợp đồng: N/A đồng

Tình trạng: Đã hoàn tất năm 11/2023