Bệnh viện TWG Long An

Tên dự án: BỆNH VIỆN SẢN NHI LONG AN

Chủ đầu tư: TWG Group

Vị trí: Tân An, Tỉnh Long An

Hạng mục: Thiết kế thi công, cung cấp nội thất

Giá trị hợp đồng: 2,8 tỷ đồng

Tình trạng: Hoàn thành năm 2020