Bluer Coffee & Bar

Tên dự án: BLUER COFFEE & BAR

Chủ đầu tư: Mr. Sơn Nguyễn

Vị trí: 25 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q. 1, TP. HCM

Hạng mục: Thiết kế – Thi công nội thất

Giá trị hợp đồng: 2,8 tỷ đồng

Tình trạng: Đã hoàn tất, thiết kế 2022, thi công 2023.