Citispa Novaworld Phan Thiết

Tên dự án: CITYSPA

Chủ đầu tư: Nova Services – Nova Group

Vị trí: Phổ Quang – Novaworld Phan Thiết

Hạng mục: Cung cấp, thi công nội thất

Giá trị hợp đồng: 1,2 tỷ đồng

Tình trạng: Đã hoàn tất 2022