Hachiban Ramen

Tên dự án: HACHIBAN RAMEN

Chủ đầu tư: Mesa Group

Vị trí: Aeon Mall Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Hạng mục: Cung cấp nội thất

Giá trị hợp đồng: N/A đồng

Tình trạng: Đã hoàn tất 11/2023