Café Rue de Charme

Tên dự án: CAFÉ RUE DE CHARME

Chủ đầu tư: Rue De Charme

Vị trí: 214 Nguyễn Xiển – Hà Nội

Hạng mục: Thiết kế – tư vấn

Giá trị hợp đồng: N/A đồng

Tình trạng: Đã hoàn tất năm 2022